Thông báo: Vì lý do bản quyền, nên phim chỉ xem được với internet trong lãnh thổ Việt Nam.
Ngoài lãnh thổ Việt Nam các bạn cần sử dụng VPN hoặc các phần mềm thay đổi IP sang Việt Nam để có thể xem phim.
Chuyển sinh thành đệ thất hoàng tử, tôi quyết định tự do tự tại trau dồi ma thuật

Xem phim Chuyển sinh thành đệ thất hoàng tử, tôi quyết định tự do tự tại trau dồi ma thuật Tập 3

I Was Reincarnated as the 7th Prince So I Can Take My Time Perfecting My Magical Ability

(8.0 sao / 1 đánh giá)
Prince Lloyd wasn't always a prince...in fact, his previous life is one he remembers perfectly: he was a sorcerer, of sorts. So when he was forced to reincarnate, he decided to continue his studies, prince of the realm or no! But his new life has its own sets of challenges...including being a 10-year-old! What's the 7th prince/sorcerer to do?!

Có thể bạn muốn xem