Thông báo: Vì lý do bản quyền, nên phim chỉ xem được với internet trong lãnh thổ Việt Nam.
Ngoài lãnh thổ Việt Nam các bạn cần sử dụng VPN hoặc các phần mềm thay đổi IP sang Việt Nam để có thể xem phim.
Lọc Phim

Phim quốc gia Trung Quốc

Đăng Nhập Đảo Viên Ngư
Đăng Nhập Đảo Viên Ngư
The Oasis (2022)
Tập 4
Quái Đàm
Quái Đàm
The Unbelievable (2022)
Full
Jump
Jump
Jump (2009)
Full
12 Con Giáp
12 Con Giáp
Chinese Zodiac (2012)
Full
Anh hùng vương bài
Anh hùng vương bài
The Ace Hero (2017)
Full
Cuộc Sống Thường Ngày Của Tiên Vương Mùa 3
Cuộc Sống Thường Ngày Của Tiên Vương Mùa 3
The Daily Life of the Immortal King 3 (2022)
Hoàn Tất (12/12)
Thật Ra Anh Ấy Không Yêu Bạn Đến Thế
Thật Ra Anh Ấy Không Yêu Bạn Đến Thế
Love Yourself (2020)
Hoàn Tất (36/36)
Lang điện hạ
Lang điện hạ
The Majesty of Wolf (2020)
Hoàn Tất (49/49)
Đại Ngư Hải Đường
Đại Ngư Hải Đường
Big Fish And Begonia (2016)
Full
Nếu Âm Thanh Có Ký Ức
Nếu Âm Thanh Có Ký Ức
If The Voice Has Memory (2021)
Hoàn Tất (24/24)
Chuyện Đông Bắc: Tôi Tên Triệu Hồng Binh
Chuyện Đông Bắc: Tôi Tên Triệu Hồng Binh
The Godfather of Northeast China (2022)
Full
Hướng Dẫn Sử Dụng Đàn Ông
Hướng Dẫn Sử Dụng Đàn Ông
This Is Not What I Expected (2017)
Full
Mỹ Vị Kỳ Duyên
Mỹ Vị Kỳ Duyên
Delicious Destiny (2017)
Hoàn tất (56/56)
Ngạo Kiều và Định Kiến
Ngạo Kiều và Định Kiến
Mr. Pride VS Miss. Prejudice (2017)
Full
Văn Hương Tạ
Văn Hương Tạ
Scent Of Love (2022)
Tập 8
Cổ Tương Tư Khúc
Cổ Tương Tư Khúc
An Ancient Love Song (2023)
Hoàn Tất (14/14)
Quái Vật Dưới Gầm Giường 3
Quái Vật Dưới Gầm Giường 3
Under The Bed 3 (2016)
Full
Quái Đàm Hắc Thạch Linh
Quái Đàm Hắc Thạch Linh
Strange Talk about Heishiling (2022)
Full
Nhất Niệm Quan Sơn
Nhất Niệm Quan Sơn
A Journey to Love (2023)
Hoàn Tất (40/40)
Nghi Phạm Thứ Tám
Nghi Phạm Thứ Tám
Dust To Dust (2023)
Full
Niệm Niệm Tương Vong
Niệm Niệm Tương Vong
Just For Meeting You (2023)
Full
Vượt Qua Giông Bão
Vượt Qua Giông Bão
The Woman in the Storm (2023)
Full
Nhiên Đông
Nhiên Đông
The Breaking Ice (2023)
Full
Du Hành Giữa Các Vì Sao
Du Hành Giữa Các Vì Sao
Interstellar Wanderer (2022)
Hoàn Tất (12/12)