Thông báo: Vì lý do bản quyền, nên phim chỉ xem được với internet trong lãnh thổ Việt Nam.
Ngoài lãnh thổ Việt Nam các bạn cần sử dụng VPN hoặc các phần mềm thay đổi IP sang Việt Nam để có thể xem phim.
Lọc Phim

Phim quốc gia Trung Quốc

Sóng Gió Cuộc Đời
Sóng Gió Cuộc Đời
Xiu Xiu's Men (2014)
Hoàn Tất (38/38)
Săn Cáo
Săn Cáo
The Hunting (2020)
Hoàn Tất (44/44)
Cuộc Chiến Hoa Hồng
Cuộc Chiến Hoa Hồng
Rose War (2022)
Tập 0
Vạn Giới Kỳ Duyên
Vạn Giới Kỳ Duyên
The Legendary Monster Emperor (2021)
Hoàn Tất (40/40)
Kẻ Thế Vai
Kẻ Thế Vai
Doppel Ganger (2018)
Hoàn Tất (22/22)
Bạn Trai Bên Mái Hiên
Bạn Trai Bên Mái Hiên
My Husky Boyfriend (2022)
Tập 38
Điều Tuyệt Vời Nhất Của Chúng Ta (Bản Điện Ảnh)
Điều Tuyệt Vời Nhất Của Chúng Ta (Bản Điện Ảnh)
My Best Summer (2019)
Full
Đại Ảo Thuật Sư 2
Đại Ảo Thuật Sư 2
The Great Illusionist 2 (2022)
Full
Đao Kiếm Phong Ma
Đao Kiếm Phong Ma
The Legend Of Enveloped Demons (2022)
Full
Chuyến Du Hành Dị Giới Của Tôi
Chuyến Du Hành Dị Giới Của Tôi
My Journey in an Alternate World (2022)
Hoàn Tất (40/40)
Làm Ơn Đi Chị
Làm Ơn Đi Chị
A Taste Of First Love (2022)
(Hoàn tất 24/24)
Đặc Vụ Kim Cương
Đặc Vụ Kim Cương
Black And White The Movie: The Dawn Of Assault (2012)
Full
Vân Tương Truyện
Vân Tương Truyện
The Ingenious One (2023)
Hoàn Tất (36/36)
Tình yêu đến sau ba ngày
Tình yêu đến sau ba ngày
No Regrets in Life (2022)
Hoàn Tất (12/12)
Cửu Thiên Huyền Đế Quyết Phần 2
Cửu Thiên Huyền Đế Quyết Phần 2
The Success Of Empyrean Xuan Emperor (2022)
Trailer
Quỷ Thổi Đèn: Vu Hiệp Quan Sơn
Quỷ Thổi Đèn: Vu Hiệp Quan Sơn
Mojin (2019)
Full
Nghịch Thiên Chí Tôn
Nghịch Thiên Chí Tôn
Incomparable Demon King (2021)
Trailer
Mãnh Hổ Tô Khất Nhi
Mãnh Hổ Tô Khất Nhi
True Legend (2010)
Full
Thái Cổ Thần Vương
Thái Cổ Thần Vương
God Of Lost Fantasy (2020)
Hoàn Tất (52/52)
Thiên Thần Tốc Độ
Thiên Thần Tốc Độ
Speed Angels (2011)
Full
Đại Sư Huynh Nhà Tui Là Phản Diện
Đại Sư Huynh Nhà Tui Là Phản Diện
Wo Jia Da Shixiong Shi Ge Fanpai There's a Pit in My Senior Martial Brother's Brain 2 Our Big Brother's Mind Has A Problem 2 Wo Jia Da Shixiong Naozi You Keng 2nd Season (2020)
Hoàn Tất (13/13)
Tàn Thứ Phẩm: Lưu Đày Tinh Không
Tàn Thứ Phẩm: Lưu Đày Tinh Không
Can Ci Pin: Fangzhu Xingkong (2021)
Hoàn Tất (16/16)
Phá Sự Tinh Anh
Phá Sự Tinh Anh
The Lord Of Losers (2022)
Hoàn Tất (24/24)
Vệ Sĩ Đặc Biệt Phần 5: Ngã Tư Vô Tận
Vệ Sĩ Đặc Biệt Phần 5: Ngã Tư Vô Tận
Infinite blocks (2022)
Full