Thông báo: Vì lý do bản quyền, nên phim chỉ xem được với internet trong lãnh thổ Việt Nam.
Ngoài lãnh thổ Việt Nam các bạn cần sử dụng VPN hoặc các phần mềm thay đổi IP sang Việt Nam để có thể xem phim.
Lọc Phim

Phim quốc gia Trung Quốc

Xin Hãy Yêu Anh Như Vậy
Xin Hãy Yêu Anh Như Vậy
Men In love (2024)
Hoàn Tất (40/40)
Tình Thâm Bất Hối Tái Ái Nan Vi
Tình Thâm Bất Hối Tái Ái Nan Vi
情深不悔,再爱难为 (2024)
Hoàn Tất (22/22)
Thời Đại Thiếu Niên Của Tôi
Thời Đại Thiếu Niên Của Tôi
Our Memories (2024)
Hoàn Tất (21/21)
Mục Trung Vô Nhân 2: Dùng Mắt Trả Mắt
Mục Trung Vô Nhân 2: Dùng Mắt Trả Mắt
Eye for an Eye 2 (2024)
Full
Thiếu Niên Babylon
Thiếu Niên Babylon
Young Babylon (2024)
Hoàn tất (26/26)
Bảo Liên Đăng
Bảo Liên Đăng
Bảo Liên Đăng (2005)
Hoàn Tất(35/35)
Thái Y Nghịch Ngợm
Thái Y Nghịch Ngợm
Pretty Doctor (2010)
Hoàn Tất(38/38)
Vi Ám Chi Hoả
Vi Ám Chi Hoả
Tender Light (2024)
Hoàn tất (28/28)
Trộm Được Tướng Quân Nửa Ngày Nhàn
Trộm Được Tướng Quân Nửa Ngày Nhàn
The Substitute Princess's Love (2024)
Hoàn Tất (24/24)
Đại Tiểu Thư Vượt Qua Chông Gai
Đại Tiểu Thư Vượt Qua Chông Gai
Lady Revenger Returns From the Fire (2024)
Hoàn Tất (24/24)
Châu Tinh Kỷ
Châu Tinh Kỷ
The Mermaid's Pearl (2023)
Hoàn Tất (24/24)
Tân Thần Điêu Đại Hiệp
Tân Thần Điêu Đại Hiệp
The Romance Of The Condor Heroes (2014)
Hoàn Tất(52/52)
Thần Sứ Đại Nhân Của Ta
Thần Sứ Đại Nhân Của Ta
My Divine Emissary (2024)
Hoàn Tất (24/24)
Fist of Fury
Fist of Fury
Fist of Fury (1995)
Hoàn Tất(30/30)
Đông Bắc Bạch Sự
Đông Bắc Bạch Sự
我在东北做白事的那些年 (2024)
Hoàn Tất (23/23)
Còn Lâu Mới Thèm Yêu Đương
Còn Lâu Mới Thèm Yêu Đương
Please Fall In Love (2023)
Hoàn Tất (24/24)
Dữ Quân Hành
Dữ Quân Hành
Walk with You (2024)
Hoàn Tất (24/24)
Sắc Xuân Gửi Người Tình
Sắc Xuân Gửi Người Tình
Will Love In Spring (2024)
Hoàn Tất (21/21)
Tân Thư Kiếm Ân Cừu Lục
Tân Thư Kiếm Ân Cừu Lục
Tân Thư Kiếm Ân Cừu Lục (2009)
Hoàn Tất(34/34)
Cáp Nhĩ Tân 1944
Cáp Nhĩ Tân 1944
In the Name of the Brother (2024)
Hoàn Tất (40/40)
Vĩnh Sinh (Phần 3)
Vĩnh Sinh (Phần 3)
Immortality (Season 3) (2024)
Tập 15
Sở Tiên Sinh Từ Trên Trời Rơi Xuống
Sở Tiên Sinh Từ Trên Trời Rơi Xuống
Hi! My Mr. Right (2023)
Hoàn Tất (24/24)
Cay Nóng Hôi Hổi
Cay Nóng Hôi Hổi
Yolo (2024)
Full
Khổng Tước Thánh Sứ Xin Hãy Rung Động
Khổng Tước Thánh Sứ Xin Hãy Rung Động
Peacock In Wonderland (2024)
Hoàn Tất (42/42)