Thông báo: Vì lý do bản quyền, nên phim chỉ xem được với internet trong lãnh thổ Việt Nam.
Ngoài lãnh thổ Việt Nam các bạn cần sử dụng VPN hoặc các phần mềm thay đổi IP sang Việt Nam để có thể xem phim.
Lọc Phim

Phim quốc gia Trung Quốc

Thánh Ăn Đại Đường (Phần 2)
Thánh Ăn Đại Đường (Phần 2)
Gourmet in Tang Dynasty Season 2 (2021)
Tập 8
Anh Hùng Phong Thần Bảng (Phần 1)
Anh Hùng Phong Thần Bảng (Phần 1)
Anh Hùng Phong Thần Bảng (Phần 1) (2016)
Hoàn Tất(75/75)
Bữa Tiệc
Bữa Tiệc
Feast (2023)
Full
Vĩnh An Mộng
Vĩnh An Mộng
Yongan Dream (2024)
Tập 6
Tử Xuyên: Quang Minh Tam Kiệt
Tử Xuyên: Quang Minh Tam Kiệt
Eternal Brotherhood (2024)
Tập 10
Trao Nàng Bàn Tay
Trao Nàng Bàn Tay
A Tale of Love and Loyalty (2024)
Tập 12
Anh Từng Đến Tương Lai Của Em
Anh Từng Đến Tương Lai Của Em
I've Been to Your Future (2023)
Tập 12
Bách Yêu Phổ Phần 4
Bách Yêu Phổ Phần 4
百妖谱 第四季 (2024)
Tập 2
Con Đường Phú Quý
Con Đường Phú Quý
Born Rich (2009)
Hoàn Tất(41/41)
Người Yêu Mùa Hè Của Tôi
Người Yêu Mùa Hè Của Tôi
My Summer Sweetheart (2023)
Hoàn tất (18/18)
Chuông Reo
Chuông Reo
Bell Ringing (2024)
Tập 8
Tần Thủy Hoàng
Tần Thủy Hoàng
Tần Thủy Hoàng (1986)
Hoàn Tất(63/63)
Tình Yêu Trong Bàn Tay
Tình Yêu Trong Bàn Tay
Palms on Love (2024)
Tập 14
Trường Không Chi Vương
Trường Không Chi Vương
Born to Fly (2023)
Full
Nhiệt Liệt
Nhiệt Liệt
One and Only (2023)
Full
Liệp Băng
Liệp Băng
The Hunter (2024)
Tập 13
Mộ Sắc Tâm Tích
Mộ Sắc Tâm Tích
Dusk Love (2024)
Hoàn Tất (24/24)
Thọ Tả Dĩ Bính (Để Nàng Nắm Thóp)
Thọ Tả Dĩ Bính (Để Nàng Nắm Thóp)
A Tale of Love and Loyalty (2024)
Tập 20
9 Lần Gặp Em
9 Lần Gặp Em
Nine Times Time Travel (2023)
Tập 18
Đại Lý Tự Thiếu Khanh Du
Đại Lý Tự Thiếu Khanh Du
White Cat Legend (2024)
Tập 20
Anh Hùng Cái Thế Tào Tháo
Anh Hùng Cái Thế Tào Tháo
Anh Hùng Cái Thế Tào Tháo (2013)
Hoàn Tất(41/41)
Xuân Nhật Nùng Tình
Xuân Nhật Nùng Tình
Roses & Guns (2024)
Hoàn Tất (18/18)
Cửa Hàng Ánh Sáng
Cửa Hàng Ánh Sáng
The Shop of the Lamp (2023)
Full
Tùy Đường Diễn Nghĩa
Tùy Đường Diễn Nghĩa
Tùy Đường Diễn Nghĩa (2013)
Hoàn Tất(62/62)