Thông báo: Vì lý do bản quyền, nên phim chỉ xem được với internet trong lãnh thổ Việt Nam.
Ngoài lãnh thổ Việt Nam các bạn cần sử dụng VPN hoặc các phần mềm thay đổi IP sang Việt Nam để có thể xem phim.
Lọc Phim

Phim quốc gia Trung Quốc

Binh Pháp Tôn Tử và 36 Kế
Binh Pháp Tôn Tử và 36 Kế
Sun Tzu's the Art of War and the Thirty Six Stratagems (2000)
Hoàn Tất (36/36)
Danh Tiếng Gia Tộc 2
Danh Tiếng Gia Tộc 2
The Heir to The Throne (2024)
Hoàn Tất(30/30)
Tiết Đình San Và Phạm Lê Hoa
Tiết Đình San Và Phạm Lê Hoa
General Father , General Son (1986)
Hoàn Tất(20/20)
Giang Hồ Lãng Tử
Giang Hồ Lãng Tử
The Young Wanderer (1985)
Hoàn Tất(20/20)
Địch Nhân Kiệt: Đại Huyễn Thuật Sư
Địch Nhân Kiệt: Đại Huyễn Thuật Sư
Detective Dee and the Great Illusionist (2024)
Full
Taxi Hunter
Taxi Hunter
Taxi Hunter (1993)
Full
Phan Kim Liên: Tiền Thế Kim Sinh
Phan Kim Liên: Tiền Thế Kim Sinh
The Reincarnation of Golden Lotus (1989)
Full
Cửu Long Thành Trại: Vây Thành
Cửu Long Thành Trại: Vây Thành
Twilight of the Warriors: Walled In (2024)
Full
Nương Tử Nhà Ta Không Dễ Chọc
Nương Tử Nhà Ta Không Dễ Chọc
My Sassy Wife (2024)
Tập 2
Nhan Tâm Ký
Nhan Tâm Ký
Follow Your Heart (2024)
Tập 12
Dữ Quân Tương Nhận
Dữ Quân Tương Nhận
与君相刃 (2024)
Tập 10
Địch Thanh Tam Đoạt Ngũ Linh Kỳ
Địch Thanh Tam Đoạt Ngũ Linh Kỳ
The Great General (1994)
Hoàn Tất(30/30)
Nhất Đại Nữ Hoàng - Võ Tắc Thiên
Nhất Đại Nữ Hoàng - Võ Tắc Thiên
Empress Wu (1984)
Hoàn Tất(40/40)
Thần Bài Trở Lại Tất Tay
Thần Bài Trở Lại Tất Tay
All In (2024)
Full
Thái Bình Thiên Quốc
Thái Bình Thiên Quốc
Thái Bình Thiên Quốc (2000)
Hoàn Tất(25/25)
Những Đứa Con Nhà Họ Kiều
Những Đứa Con Nhà Họ Kiều
The Bond (2021)
Hoàn Tất(36/36)
Mỹ Nhân Công Lược
Mỹ Nhân Công Lược
Beauty Stratety (2024)
Tập 5
Liệt Diễm Tân Nương
Liệt Diễm Tân Nương
烈焰新娘 (2024)
Tập 18
Double Fixation
Double Fixation
Double Fixation (1987)
Full
Thiên Kim Nữ Tặc
Thiên Kim Nữ Tặc
Lady & Liar (2015)
Hoàn Tất(41/41)
Lực Lượng Gìn Giữ Hòa Bình
Lực Lượng Gìn Giữ Hòa Bình
Formed Police Unit (2024)
Full
Hiểu Triều Tịch
Hiểu Triều Tịch
Jade's Fateful Love (2024)
Tập 14
Nhân Quỷ Hồ Ly Tinh
Nhân Quỷ Hồ Ly Tinh
The Man, The Ghost And The Fox (1992)
Hoàn Tất(20/20)
Chung Quỳ Bắt Ma
Chung Quỳ Bắt Ma
The Chinese Ghost Buster (1988)
Hoàn Tất(20/20)